Palveluohjaus

Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla pyritään ratkaisemaan palvelujärjestelmän yhteistyöongelmia yksittäisen asiakkaan tai perheen elämäntilanteesta ja heidän tarvitsemistaan palveluista lähtien. Palveluohjaus sisältää mm. neuvontaa, ohjausta ja palvelujen tarpeen arviointia. Ohjauksessa korostetaan asiakkaan etua ja siihen liittyy myös asiakkaan omien voimavarojen kartoitusta. Palveluohjausta voi tarvita erilaisissa elämäntilanteen muutoksissa (esim. sairastuminen, perheen kriisit).

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi on tarjolla monenlaisia palveluita. Palvelujen tuottaminen on pääasiassa kuntien tehtävä. Palveluita voi järjestää myös yksityinen - ja kolmas sektori joko yhdessä tai erikseen.

Ota yhteyttä, annamme sinulle keskusteluajan mielellämme, palvelumme ovat maksuttomia.

Ulla Sauvola, p. 040 940 1968 Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveystyö

 Palveluohjauksessa voimme yhdessä tarkastella tilannettasi kokonaisvaltaisesti. Ohjauksessa korostamme asiakkaan etua ja kartoitamme asiakkaan omiavoimavarojasi. Mikä juuri nyt on tärkeintä, mihin kannattaa keskittyä. Palveluohjausta voi tarvita erilaisissa elämäntilanteen muutoksissa (esim. sairastuminen, perheen kriisit, parisuhde, erotilanne). 

Ota yhteyttä, annamme sinulle keskusteluajan mielellämme, palvelumme ovat maksuttomia.

Tanja Roth,  p. 040 940 1967  Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

SAMAT-toiminnan kuntoutusohjaus

SAMAT-toiminnan palveluohjauksen yhtenä muotona on tarvelähtöinen ja tilannekohtainen kuntoutusohjaus. Kuntoutusohjaus sisältää keskusteluapua ja usein neuvontaa sairaudesta tai vammasta aiheutuvien psyykkisen, fyysisen tai sosiaalisen ongelmien selvittämisessä.

SAMAT-toiminnassa kuntoutusohjaus ja neuvontatyö ovat yhtenä osa-alueena asiakkaan kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa muiden palveluidemme lisänä. Tavoitteena on asiakkaan seksuaalisen hyvinvoinnin-, elämänhallinnan-, sosiaalisen toimintakyvyn sekä itsenäisen selviytymisen mahdollisuuksien lisääminen.

SAMAT-toiminnassa kuntoutusohjausta ja neuvontaa toteuttaa kuntoutuksen ohjaaja. Voit saada apu erilaisten kuntoutukseen liittyvien hakemusten teossa ja palvelutarpeiden arvioinnissa. Kuntoutusohjausta tehdään tilannekohtaisesti SAMAT-toiminnan sisällä yhteistyössä perhetoiminnan palveluohjauksen ja neuvonnan kanssa.

SAMAT-toiminnan kuntoutusohjaus ja neuvontapalvelut ovat ilmaisia palveluita eritavoin vammaisille, vammautuneille. pitkäaikaissairaille henkilöille ja heidän läheisilleen.

Ota yhteyttä, annamme sinulle keskusteluajan mielellämme, palvelumme ovat maksuttomia.

Tanja Roth,  p. 040 940 1967