Perhetoiminnassa tarjoamme tietoa, tukea ja toimintaa perheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on vamma tai pitkäaikaissairaus. Lähtökohtanamme on huomioida koko perhe.

Seksuaali- ja lisääntymisterveystyö kohdentuu vammaisen ja pitkäaikaissairaan henkilön seksuaaliongelmien selvittelyyn ja ratkaisujen etsimiseen.

Palveluohjaus on koordinointityötä, jolla pyritään ratkaisemaan palvelujärjestelmän yhteistyöongelmia yksittäisen asiakkaan tai perheen elämäntilanteesta ja heidän tarvitsemistaan palveluista lähtien.

Lisätietoja toiminnasta ja palveluista näet vasemmalta valikosta.