SAMAT-toiminta tuottaa koulutuksia vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Koulutuksia tarjotaan myös eri elämäntilanteissa oleville vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille suunnatuista koulutuksista ei peritä luentopalkkioita.

 

Luennot ja koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän mukaan. Laadukkaiden ja asiantuntevien koulutusten sisältöinä on esimerkiksi tietoa vanhemmuudesta ja vammaisten vanhempien kohtaamisesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevista asioista.