SAMAT-toiminta tuottaa koulutuksia vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Koulutuksia tarjotaan myös eri elämäntilanteissa oleville vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille suunnatuista koulutuksista ei peritä luentopalkkioita.

Luennot ja koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän mukaan. Laadukkaiden ja asiantuntevien koulutusten sisältöinä on esimerkiksi tietoa vanhemmuudesta ja vammaisten vanhempien kohtaamisesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevista asioista.

 

Aarrekartta voimaannuttajana kurssit

Peruskurssi 10 tuntia (2 tuntia itsenäistä toimintaa ennen kurssia)

Toteutus esim. 1 ilta, 3 tuntia + 1 päivä 5 tuntia.

Tavoite: Aarrekartta työskentelyssä pyrimme aktiivisesti ottamaan alitajuntamme tietoiseen käyttöön. Työskentelyssä tärkeää on oivaltaa, miten alitajunta toimii ja miten alitajuisia mieli-piteitä voidaan. Menetelmää on kutsuttu myös "alitajunnan huijaamiseksi", koska siinä pyritään tietoisesti muuttamaan elämän kuluessa jo muodostuneita oletuksiamme.                                                  

Kurssi koostuu 8 erillisestä, eripituisesta moduulista jotka tukevat toinen toisiaan; aloitus ja teoria, pohjakartta ja sen tarkastelu, värianalyysi, sijoittelu, elämän eri osa-alueet, toiveet, aarrekartan teko ja aarre-kartan tarkastelu ja käyttö.

Peruskurssin suorittaneille ns. lyhytkurssien suorittaminen on syvällisempää, mutta lyhytkursseille voi osallistua myös ilman peruskurssia. Tällöin käsitys aarrekartasta ja sen toimivuudesta on pinnallisempi.

Aarrekartan lyhytkurssit

Toteutus Ilta tai päivä, kesto 3 tuntia.

   1.Tunnelmakartta

Unelmoitko jostain, asetat tavoitteita ja samalla sinun pitäisi elää kiitollisena tässä hetkessä?

Tavoite: Löydä tunnelmakartan avulla luottamus omaan elämääsi ja omiin siipiisi. Kohoa välillä korkeuksiin ja katsele isompaa kuvaa. Tarkista suuntaasi, että se on linjassa elämänarvojesi kanssa.

   2.Unelmien aarrekartta

Viitoita tie unelmiisi. Lähde mukaan unelmiesi aarrekarttamatkalle.  

Tavoite: Aarrekartta on mielen työtapa, jonka avulla voit hahmottaa sinulle tärkeitä asioita. Aarrekartan tekeminen on päätösten tekemistä – sen miettimistä, mitä elämältä haluaa ja mitä kokee tärkeäksi.

   3.Voimaeläin aarrekarttamatka

Mitä ovat voimavarat, miten en elämässä toimivat. Voimaeläinmatkalla saat kosketuksen omiin voimavaroihinsa.

Tavoite: Voimaeläinmenetelmän tarkoituksena on pohtia itsessään olevia vahvuuksia symbolisesti jonkin eläimen kautta. Voimaeläinajattelu pohjautuu vanhojen kansojen näkemyksiin. Voimaeläinmenetelmän tarkoituksena on pohtia itsessään olevia vahvuuksia symbolisesti jonkin eläimen kautta. Voimaeläinajattelu pohjautuu vanhojen kansojen näkemyksiin.    

   4.Ryhmä aarrekartta

Lisää ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tavoitetta. Työyhteisö, vapaaehtoistoiminta, vapaamuotoinen ryhmä jonkin asian tiimoilta – esim. tietyn juhlan tai tapahtuman järjestäminen (polttarit, Baby Shower- eli vauvajuhlat yms.)

Tavoite: Saada aikaan yhteinen päätös siitä, mitä me ryhmänä haluamme tehdä, olla tai miten toimimme jonkin tietyn asian suhteen. Ryhmäprosessi, jossa jokaisen toiveet huomioidaan ja niistä keskustellaan yhdessä. Yhdessä tehdään myös päätöksiä ja valintoja ja sitoudutaan niihin.      

   5.Perheen yhteinen aarrekartta

Hinta: 40 e/perhe, jos useampi perhe yhdessä. Yksilöperhehinta 80 e.

Tämä kurssi voidaan toteuttaa 1-4 perheelle yhdessä, mikäli perheet tuntevat toisensa etukäteen ja heillä on luottamus siihen, että he voivat puhua perheensä asioista toisten kuullen.

Perheaarrekartalle voidaan myös rajata alue, esim. jokin kaikkia yhdistävä tekijä, jolloin karttailussa keskitytään vain siihen. Esim. Vauva tulossa, vauva haastaa perheen, pikkulapsivaiheen haasteet, lapsi lähtee kouluun, murrosikäinen perheessä, pitkäaikainen sairaus tai vamma jollakin perheen jäsenellä. Halutessa perheen aarrekarttamatkan voi tehdä vain yhden perheen kanssa, jolloin perhe pääsee omissa tavoitteissaan mahdollisesti pidemmälle.

Tavoite: Aarrekartta auttaa arjen hallinnassa, tekee toiveista konkreettisia ja inspiroi keskustelemaan. Kuinka usein tulee kysyttyä kumppanilta tai lapsilta, mistä he unelmoivat? Tai pohdittua rauhassa perheen mahdollisista yhteisistä toiveista ja haaveista? Kun haaveista keskustelee perheen kesken, se auttaa löytämään uusia yhteisiä suuntia, joita kohti ponnistella yhdessä. Useamman perheen työskennellessä saman asian äärellä yhdessä, myös vertaisuus ja toisten kokemuksista oppiminen ovat läsnä kurssilla.

Teemakarttailu - Erilaisia aarrekarttoja erilaisiin tilanteisiin

Toteutus ilta tai päivä. Kesto 2 tuntia. Hinta: 20 e/osallistuja. Kurssi järjestetään jos osallistujia on min 6 henkeä (maksimi 12 henk)

Aarrekarttoja voidaan rakentaa hyvin monenlaisten asioiden ja ilmiöiden kuvaajaksi.

Täsmäkartta kuvaa tiettyä, täsmällistä tavoitetta. Esim. opiskelemaan lähteminen tai jonkin asian saavuttaminen tms. Kun täsmäkartta on toteutettu, voidaan sopia saman ryhmän kanssa uusi tapaaminen esim. noin vuoden kuluttua, jolloin analysoidaan yhdessä kartan toimivuutta ja rakennetaan mahdollisesti joko uusi täsmäkartta tai jokin muu teemakartoista.

Muutoskartta kuvaa muutosta jonka henkilö haluaisi saada aikaan omassa elämässään, lähipiirissään tai elinympäristössään.

Aikakartta kuvaa henkilön tavoitteita tietyllä aikavälillä, esim. seuraavat 5 vuotta. Mitä niiden aikana olisi hyvä saavuttaa?

Vuosikartta kuvaa henkilön seuraavan vuoden tavoitteita. Millaisia toiveita asetat itsellesi seuraavan vuoden aikana. Kun vuosikartta on toteutettu, voidaan sopia saman ryhmän kanssa uusi tapaaminen noin vuoden kuluttua, jolloin analysoidaan yhdessä kartan toimivuutta ja rakennetaan mahdollisesti joko uusi vuosikartta tai jokin muu teemakartoista.

Vuodenaikakartta kertoo henkilölle siitä, mitä hän arvostaa eri vuodenajoissa. Kevätkartta, kesäkartta, syyskartta ja talvikartta – jokainen erillisenä tai yksi kartta, jossa ovat kaikki eri vuodenajat omana osionaan.

Elämäntapakartta kuvaa henkilön tietynlaista tapaa elää ja hänen elinympäristöään. Joko jo olevaa tai tulevaa, josta tällä hetkellä haaveilee.

Rakkauskartta kuvaa esim. henkilön tilannetta, kun hän haluaisi parantaa parisuhdettaan, löytää parisuhteen tai voimistaa olemassa olevaa suhdettaan.

Ilon kartta: antaa mahdollisuuden lisätä elämään iloa, positiivisuutta ja elämän halua.

Surun kartta: antaa luvan surra rauhassa jotain asiaa josta on surullinen. Ei kuitenkaan ole tarkoitus olla synkkiä, vaan uutta uskoa antava kokemus.

Lisätiedot kursseista/hintatiedot ja kurssitilaukset:

Kynnys ry – SAMAT toiminta

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori, kouluttaja, aarrekarttaohjaaja

p. 040 940 1968

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Muut kurssit ja luennot:

 

Henkilökohtainen apu, info

Info, 45 min

Kenelle: pitkäaikaissairaat ja vammaiset, läheiset ja opiskelijat

Mitä se on ja avun tarkoitus, kenelle ja miksi?

Mitä sisältää? Palvelusuunnitelma.

Miten voidaan toteuttaa, eri mallit.

Lisätietoja:

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori

Sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK

040 940 1968 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Henkilökohtainen apu, keskustelu

Keskustelu, 1 ½ -2 tuntia

Kenelle: pitkäaikaissairaat ja vammaiset, läheiset ja opiskelijat

Mitä kannattaa ottaa huomioon tai tuoda esille henkilökohtaista apua haettaessa.

Kenelle? Mihin avuksi? Itsenäisyyden tukeminen.

Miten haetaan? Itsearviointi hakemuksen osana. Avuntarpeen arvioinnin tärkeys.

Miten toteutetaan? Avustustoiminnan käynnistäminen.

Entä jos apu evätään, miten toimia?

 

 

Lisätietoja:

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori

Sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK

040 940 1968 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Itsenäistyvän nuoren tukeminen perheessä

Keskusteluilta vanhemmille ja nuorten parissa toimiville 2-3 tuntia

Sisältö:

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille

Tanja Roth

Erityistason  seksuaaliterapeutti (NACS) Seksuaalikasvattaja (SSS) seksuaalineuvoja (SSS)

Kuntoutuksen ohjaaja AMK, kouluttaja - Kynnys ry

Itsenäistyvän nuoren roolikartta keskustelun virittäjänä ja apuna

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori

Sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK

 

 

Lisätietoja:

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori

Sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK

040 940 1968 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Vammainen henkilö vanhempana

Keskustelu 1 1/2- 2 tuntia.

Kenelle: pitkäaikaissairaille ja vammaisille vanhemmille sekä heidän läheisilleen. Ammattilaisille ja opiskelijoille.

Sisältö:

Vanhemmuuden pohdinta on herkkä asia

Arjen tuki ja esteettömät peruspalvelut

Erityispalvelut vanhemmuuden tukena

Verkoston ympäröimänä

Varhainen tuki

Oikeus henkilökohtaiseen apuun

 

 

Lisätietoja:

Ulla Sauvola, perhetoiminnan koordinaattori

Sosiaaliohjaaja, kouluttaja HumAMK

040 940 1968 tai Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.