Seksuaali- ja lisääntymisterveystyö

SAMAT-toiminta tuottaa koulutuksia vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Koulutuksia tarjotaan myös vammaisille ja pitkäaikaissairaille henkilöille, jotka elävät perheenä ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Vammaisille ja pitkäaikaissairaille suunnatuista koulutuksista ei peritä luentopalkkioita.

Luennot ja koulutukset räätälöidään aina kohderyhmän mukaan. Laadukkaiden ja asiantuntevien koulutusten sisältöinä on esimerkiksi tietoa vanhemmuudesta ja vammaisten vanhempien kohtaamisesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevista asioista.

Seksuaalikasvatus

SAMAT -toiminnassa teemme aktiivista työtä seksuaalikasvatuksen osa-alueilla, lasten, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Työllämme tuemme myös vanhemmuutta ja isovanhemmuutta seksuaalikasvatuksellisissa kysymyksissä ja vanhemmaksi kasvamisen keskellä.

Työmme on maksutonta SAMAT -toimintaa kuuluuvaa Pohjois-Suomen alueilla toteutettavaa työtämme. Teemme sovitusti vierailuja muilla paikkakunnilla, tällöin perimme kulukorvaukset ja luentopalkkion. 

 Luennot, alustustyö ja vertaisryhmät

 Toteutamme yhteistyössä erityiskoulujen sekä asumispalveluyksiköiden ja kuntoutuslaitosten kanssa seksuaaliteemaisia vanhempainiltoja sekä nuorten vertaisryhmiä pyynnöstä. Järjestämme räätälöityjä luentoja, alustuksia ja vertaisryhmiä eri sairaus- ja ikäryhmien tarpeista lähtien. 

 

 Vammaisuuden moninaisuus - Avusteinen seksi -seksuaaliohjaus

Avusteinen seksi -seksuaaliohjauskoulutus avaa seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa avataan lisäksi ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Kohderyhmä

Kaikki vammaistyötä tekevät, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja -terapeutit.

Sisältö Kaksipäiväinen koulutus on seksologian ja hoitolan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä sekä eritavoin vammaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ohjaus- ja avustamistilanteissa.

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät mitä on seksuaaliohjaus ja ymmärtävät mitä vammaisen henkilön seksissä avustaminen tarkoittaa sekä saavat työkaluja turvalliseen seksissä avustamiseen.

 

Katso ajankohtaista

www.samat.kynnys.fi/ajankohtaista

Avusteinen seksi ja seksuaaliohjaus - vammaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuus

Koulutus perehdyttää seksuaalisuuteen ja seksiin sekä edellä mainittujen turvalliseen mahdollistamiseen. Koulutus avaa vammaisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuteen liittyviä kysymyksiä eri näkökulmista, esim. vammaisuus, vammautuminen, vakava sairastuminen, pitkäaikaissairaudet, vakavat sairaudet ja ikääntyminen. Koulutuksessa pohditaan ajankohtaisia lainsäädännöllisiä näkökulmia suhteessa koulutuksen pääteemoihin.

Kohderyhmä:
Kaikki vammaistyötä tekevät, esim. henkilökohtaiset avustajat, ohjaajat ja valmentajat, seksuaalineuvojat ja terapeutit.

Kouluttajat:

Tanja Roth on erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), seksuaalikasvattaja (SSS), seksuaalineuvoja (SSS), kuntoutuksen ohjaaja (Amk). Tanja työskentelee Kynnys ry:n seksuaali- ja liisääntymisterveyden edistämistyössä SAMAT-toiminnassa sekä Kynnys ry:n SETEKO- seksuaaliterapia ja koulutuspalveluissa terapeuttina ja kouluttajana. Tanja Roth on Avusta ja ohjaa seksissä turvallisesti -oppaan kirjoittaja ja toimii aktiivisesti vammaisten ihmisten oikeuksien ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Hilkka Putkisaari on koulutukseltaan opettaja (KM), sosionomi, psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti (NACS), Tunnekeskeinen pariterapeutti (ICEEFT auk.) ja työnohjaaja. Hilkalla on vankka kokemus usealta työelämän osa-alueelta, mm. koulu-, lastensuojelu- ja kuntoutus/terapiatyöstä. Tämän lisäksi hän on toiminut työnohjaajana ja kouluttajana.

Tavoite:
Koulutuksen käytyään osallistujat tietävät laaja-alaisesti seksuaaliterveyttä ja seksuaalisuutta huomioivasta asiakastyöstä eri tavoin vammaisten ja sairauksia sairastavien ihmisten kanssa työskennellessä. Koulutuksen käytyään osallistujat ymmärtävät mitä vammaisen henkilön turvallinen seksissä avustaminen ja seksuaaliohjaus tarkoittavat sekä lisäävät tieto-taitoja turvalliseen seksissä avustamiseen ja seksuaaliohjaukseen sekä seksuaalisuuden huomioimisesta palvelupäätöksissä.

Sisältö:
Kaksipäiväinen koulutus on seksologian ja hoitolan ammatillista täydennyskoulutusta. Koulutus antaa hyvät perusvalmiudet seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen työyhteisössä ja asiakastyössä, sekä eritavoin vammaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ohjaus- ja avustamistilanteissa. Peruskoulutuksesta saa opintopisteitä 1,5 op.

Katso ajankohtaista

www.samat.kynnys.fi/ajankohtaista

 

Ajanvaraukset ja lisätiedot 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistyö

Tanja Roth

Erityistason seksuaaliterapeutti (NACS) Seksuaalikasvattaja (SSS) seksuaalineuvoja (SSS)

Kuntoutuksen ohjaaja AMK, kouluttaja - Kynnys ry

Puh. 040 940 1967 

Email: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.