RAKAS LAPSI: palveluopas vammaisille ja pitkäaikaissairaille vanhemmille

Rakas Lapsi -palveluopas.pdf

Sosionomiopiskelijat Mustonen Jaana; Ryynänen Tiina

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
2013 / Theseus julkaisuarkisto
http://www.theseus.fi/handle/10024/67472

 

 VANHEMMAKSI NÄILLÄ LIHAKSILLA: opas lihassairauksista perhesuunnittelun tueksi

Vanhemmiksi näillä lihaksilla.pdf

Kätilöopiskelijat Saarenpää Riikka; Salmi Henna

Oulun seudun ammattikorkeakoulu
2014/Theseus julkaisuarkisto
http://www.theseus.fi/handle/10024/86229

"SE ON KAIKKI KAIKESSA JA ELÄMÄNI TÄRKEIN ASIA " - CP-vammaisten vanhempien kokemuksia vanhemmuudesta

Sosionomiopiskelija Anniina Stenman; Sairaanhoitajaopiskelija Hanna Ylikerälä

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

2014/Theseus julkaisuarkisto

http://www.theseus.fi/handle/10024/83172

 

"LAPSENA VAMMAISEN VANHEMMAN PERHEESSÄ" - Aikuistuneen lapsen kokemuksia elämästä ja tuen tarpeesta vammaisen vanhemman perheessä

Kätilöopiskelijat Jenni Kellokumpu, Heidi Puranen ja Inga-Riina Viitala

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu 2017

http://www.theseus.fi/handle/10024/135322

 

OSALLINEN, SYRJÄSSÄ, MARGINAALISSA, ONNELLINEN? Tutkimus oppisopimuskoulutuksen erityisopiskelijoista Suomessa ja Saksassa.

Marja Irjala.

Oulun yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta.

2017

isbn9789526216003_Osallinen_syrjässä_marginaalissa_onnelinen_Marja_Irjala.pdf